Co to jest Inteligentny Dom?

Inteligentny dom sam sprawdza i monitoruje stan poszczególnych urządzeń, uruchamia odpowiednie procedury zależnie od otrzymanych lub zebranych informacji  a w razie potrzeby informuje Ciebie o wystąpieniu zdarzenia.

Prawdziwy inteligentny system to:

  • Zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami elektrycznymi w obiekcie z dowolnego miejsca na Ziemi.
  • Pełna integracja z istniejącymi systemami np. alarmowym, zraszania, oświetlenia, rolet.
  • Możliwość stworzenia „sztucznej inteligencji” według ściśle określonych przez użytkownika ustawień.
  • Uzależnienie działań podejmowanych przez system od danych zewnętrznych, dostępnych np. w Internecie, lokalizacji GPS lub danych zebranych z czujników.
  • Możliwość tworzenia programów sterujących, wskazanymi przez użytkownika urządzeniami, scenami itd.

Fibaro - to więcej niż inteligencja...

System FIBARO zmieni każdy dom w inteligentny, samoistnie działający mechanizm ułatwiający życie wszystkim domownikom. Daliśmy możliwość komunikowania się wszystkich urządzeń elektrycznych dając Ci ogromne spektrum rozwiązań i zastosowań, zapewniając Ci komfort i bezpieczeństwo.

Inteligentny Dom